รีวิวทำตาสองชั้นโดยแยกตามปัญหาตา
 

รีวิวทำตาสองชั้นโดยแยกตามปัญหาตา

ชั้นตาไม่เท่ากัน ตาหลบใน ตาชั้นเดียว (Uneven eyelid, hidden eyelid and single eyelid)

ชั้นตาไม่เท่ากัน ตาหลบใน ตาชั้นเดียว (Uneven eyelid, hidden eyelid and single eyelid)

อ่านต่อ
ตาสามชั้น ตาเป็นริ้ว (Multiple creases of eyelid)

ตาสามชั้น ตาเป็นริ้ว (Multiple creases of eyelid)

อ่านต่อ
หนังตาเยอะ หนังตาตก (Excess eyelid skin and droopy eyelid)

หนังตาเยอะ หนังตาตก (Excess eyelid skin and droopy eyelid)

อ่านต่อ
ตาลึกโหล (Sunken eyes)

ตาลึกโหล (Sunken eyes)

อ่านต่อ
เบ้าตาแคบ (Narrow eye socket)

เบ้าตาแคบ (Narrow eye socket)

อ่านต่อ
กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Droopy eyelid (Ptosis) due to weakening of the muscles)

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Droopy eyelid (Ptosis) due to weakening of the muscles)

อ่านต่อ