เปิดหางตา
 

เปิดหางตา

 เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )

คือการผ่าตัดซึ่งจะปรับรูปตาให้ยาวขึ้นจากภายนอก โดยการปรับตาให้ยาวขึ้นคุณหมอจะพิจารณาจากความสั้นยาวเดิมของดวงตาและโครงสร้างตา หลังผ่าตัดจะได้ดวงตาที่ดูโตขึ้น มีความเรียวยาวมากขึ้น และทำให้ตาดูสดใสมากขึ้น และยังสามารถช่วยปรับองศาและรูปตาให้เป็น almond-shaped ได้ สามารถทำร่วมกับการผ่าตัดตาสองชั้นได้

 ขั้นตอนการทำ

เริ่มจากทำการออกแบบบริเวณที่จะทำการผ่าตัด หลังจากนั้นจะฉีดยาชาเฉพาะที่ แล้วทำการกรีดหางตาให้ยาวขึ้น เพื่อให้รูปตาเรียวยาวขึ้น ใช้เวลาในการผ่าตัด 30-60 นาที และตัดไหมหลังจากผ่าตัด 12 วัน


**ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงสร้างรอบดวงตาของแต่ละบุคคล

**ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคนไข้จะได้เข้าปรึกษากับคุณหมอ โดยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้ ซึ่งเทคนิคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับปัญหาตา โครงสร้างตา และความต้องการส่วนบุคคล

ตัวอย่าง ผลงานเปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )