เปิดหัวตา
 

เปิดหัวตา


 เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)

การเปิดหัวตา เป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งหนังที่ลงมาปิดบริเวณหัวตา ทำให้หัวตาดูกว้างขึ้น ยาวขึ้น ซึ่งลักษณะหัวตาที่ปิดพบบ่อยในคนเอเชีย มักทำร่วมกับการทำตาสองชั้น จะทำให้ตาดูยาวขึ้น และรูปทรงตาเป็นธรรมชาติมากขึ้น

 วิธีการเปิดหัวตานี้เหมาะกับใคร

กว่า 60% ของคนไทย มีลักษณะริ้วที่ปิดดวงตาด้านหน้า ทำให้ตาทั้งสองข้างดูห่างกันและดูอึดอัดสำหรับคนมองได้เทคนิคนี้เหมาะกับคนที่มีหัวตาปิด หรืออยากได้ชั้นตาที่เห็นชัดตั้งแต่หัวตา (Parallel crease) หรือคนที่มีหนังตาหย่อนบริเวณหัวตา ทั้งนี้ คุณหมอจะเป็นผู้ประเมินว่าคนไข้นั้นเหมาะสมที่จะทำการผ่าตัดเปิดหัวตาหรือไม่

 ขั้นตอนการทำ

เริ่มจากการออกแบบชั้นตาโดยคุณหมอจะออกแบบชั้นตาให้เหมาะสมตามโครงสร้างตาและความต้องการของคนไข้ หลังจากนั้นจะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่ ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 30 นาที รอยแผลจะค่อย ๆ จางลง โดยปกติมักทำร่วมกับการผ่าตัดตาสองชั้น เพื่อให้ได้ชั้นตาที่สวยและดูเป็รธรรมชาติ 


**ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงสร้างรอบดวงตาของแต่ละบุคคล

**ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคนไข้จะได้เข้าปรึกษากับคุณหมอ โดยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้ ซึ่งเทคนิคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับปัญหาตา โครงสร้างตา และความต้องการส่วนบุคคล

ตัวอย่าง ผลงานเปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)