ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 

ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือการที่หนังตาบนตกลงมาทับตาดำมากกว่าปกติจนบดบังการมองเห็น หรือมีลักษณะตาปรือ ตาง่วงนอน โดยการผ่าตัดปรับกล้ามเนื้อตาสามารถรักษาเรื่องของอาการตาปรือได้ โดยผลลัพธ์หลังการผ่าตัดจะทำให้ตาดูสดใสมากขึ้น ปรับการลืมตาทำให้ลืมตาได้เต็มที่ส่งผลให้การมองเห็นดีขึ้นด้วย โดยการผ่าตัดปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนิยมทำควบคู่กับการทำศัลยกรรมตาสองชั้น

 วิธีนี้เหมาะกับใคร

  • - ตาดูง่วง
  • - ลืมตาแล้วเกิดรอยย่นบนหน้าผาก
  • - ตาสองข้างไม่เท่ากันชัดเจน
  • - ตาดูตกจนเห็นได้ชัดเนื่องจากอายุเพิ่มขึ้น
  • - ชั้นตาปิดตาดำอย่างชัดเจนแม้ในสภาพลืมตาปกติ

 สิ่งที่ควรรู้

สำหรับคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอยู่เดิม แล้วผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้นโดยไม่รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาจทำให้มีปัญหาตาปรือมากขึ้น หรือ ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันได้

 ขั้นตอนการทำ

เริ่มจากออกแบบชั้นตาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด โดยคุณหมอจะออกแบบชั้นตาให้เหมาะสมตามโครงสร้างตาและความต้องการของคนไข้ หลังจากนั้นจะฉีดยาชาเฉพาะที่ ทำการกรีดสร้างชั้นตาและเย็บมัดกล้ามเนื้อตา แล้วเย็บล็อคชั้นตาโดยใช้ไหมพรีเมียมที่มีขนาดเล็ก ใช้เวลาในการผ่าตัด 45-90 นาที และตัดไหมหลังจากผ่าตัด 7 วัน


**ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงสร้างรอบดวงตาของแต่ละบุคคล

**ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคนไข้จะได้เข้าปรึกษากับคุณหมอ โดยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้ ซึ่งเทคนิคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับปัญหาตา โครงสร้างตา และความต้องการส่วนบุคคล

ตัวอย่าง ผลงานปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)