เทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้ว
 

เทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้ว


 
แก้ปัญหาหนังตาตกด้วยเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้ว (Sub brow lift)

1. ชั้นตาเดิมชัดอยู่แล้ว แต่มีปัญหาหนังตาหย่อนคล้อยลงมา

2. ต้องการแก้ปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย โดยที่ไม่ทำตาสองชั้น

3. สามารถทำร่วมกับศัลยกรรมตาสองชั้น ในคนที่ชั้นตาไม่ชัดร่วมกับหนังตาตกเยอะ เพื่อให้ได้ชั้นตาที่เป็นธรรมชาติ ขั้นตอนการผ่าตัดเทคนิค Sub brow lift

เริ่มจากออกแบบบริเวณหนังตาส่วนเกินบริเวณใต้คิ้ว หลังจากนั้นจะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่ต้องการผ่าตัด ตัดหนังตาส่วนเกินออก และเย็บแผลปิดด้วยไหมพรีเมี่ยมขนาดเล็ก โดยรอยแผลจะซ่อนอยู่ใต้คิ้ว ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 45 นาที และตัดไหมหลังจากผ่าตัด 7 วัน


**ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงสร้างรอบดวงตาของแต่ละบุคคล

**ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคนไข้จะได้เข้าปรึกษากับคุณหมอ โดยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้ ซึ่งเทคนิคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับปัญหาตา โครงสร้างตา และความต้องการส่วนบุคคล