ทำตาสองชั้น กรีดยาวแผลเล็ก
 

ทำตาสองชั้น กรีดยาวแผลเล็ก ทำตาสองชั้น กรีดยาวแผลเล็ก (Mini-blepharoplasty)

เป็นการทำศัลยกรรมตาสองชั้น แผลเล็ก โดยเทคนิคนี้คุณหมอจะเปิดแผลเพียง 0.5-1.5 cm ขึ้นกับโครงสร้างดวงตาของแต่ละบุคคล และเย็บล็อคชั้นตา 2 ชั้นเพื่อให้ได้ชั้นตาที่ชัด ร่วมกับการตกแต่งไขมันในบางเคสที่มีไขมันชั้นตาที่เยอะ โดยแผลจะซ่อนอยู่ที่รอยพับของชั้นตา มีข้อดีคือ บวมช้ำน้อย ไม่ต้องพักฟื้น 


 วิธีทำตาสองชั้นแบบแผลเล็กนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

เหมาะกับผู้ที่อายุไม่มาก มีหนังตาไม่เยอะมาก ตาชั้นเดียว ชั้นตาไม่เท่าเท่ากัน หรือชั้นตาหลบใน และต้องการมีตาสองชั้นที่ชัดมากขึ้น ชั้นตาหวานและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น


 ขั้นตอนการผ่าตัดทำตาสองชั้นแผลเล็ก

เริ่มจากการออกแบบชั้นตาโดยคุณหมอจะออกแบบชั้นตาให้เหมาะสมตามโครงสร้างตาและความต้องการของคนไข้ หลังจากนั้นจะฉีดยาชาลงที่เปลือกตาตรงตำแหน่งที่ออกแบบไว้ ทำการกรีดชั้นตา ตกแต่งไขมันบนเปลือกตาและเย็บล็อคชั้นตาด้วยไหมชนิดพิเศษ แล้วจึงเย็บปิดแผล ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 30-60 นาที ตัดไหมที่ 5-7 วันหลังจากผ่าตัด


**ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงสร้างรอบดวงตาของแต่ละบุคคล

**ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคนไข้จะได้เข้าปรึกษากับคุณหมอ โดยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้ ซึ่งเทคนิคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับปัญหาตา โครงสร้างตา และความต้องการส่วนบุคคล


ตัวอย่าง ผลงานทำตาสองชั้น กรีดยาวแผลเล็ก (Mini-blepharoplasty)