เช็คด่วน! ตาแบบนี้ ทำตาสองชั้นเทคนิคไหนดี?
 
เช็คด่วน! ตาแบบนี้ ทำตาสองชั้นเทคนิคไหนดี?

เช็คด่วน! ตาแบบนี้ ทำตาสองชั้นเทคนิคไหนดี?

การทำตาสองชั้นนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพิ่มความมั่นใจ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งหน้า ทำให้แต่งตาได้ง่ายและสนุกขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาตาที่อาจส่งผลต่อการมองเห็นได้อีกด้วย การตัดสินใจทำตาสองชั้นอาจขึ้นกับปัญหาตาที่มี ความต้องการหรือความพึงพอใจในรูปตาส่วนบุคคล แต่เนื่องจากแต่ละคนนั้นมีลักษณะชั้นตาที่แตกต่างกัน อีกทั้งการทำตาสองชั้นนั้นมีหลายเทคนิค ทำให้เทคนิคที่ใช้ในการทำตาสองชั้นในแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัญหาตาและโครงสร้างรอบดวงตาของคนไข้ด้วยค่ะ 
วันนี้แอดมินจะพามาเช็คว่าปัญหาตาที่พบบ่อยในผู้ที่ทำตาสองชั้นนั้นมีลักษณะแบบไหนบ้าง แล้วควรใช้เทคนิคอะไรในการแก้ไขปัญหา? 


1.ตาชั้นเดียว ไม่มีชั้นตา หรือที่เรียกกันว่าตาหมวย ตาเรียวเล็ก เป็นลักษณะชั้นตาที่พบมากในคนเอเชีย สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคกรีดยาวแผลเล็กเพื่อให้ได้ชั้นตาที่ดูเป็นธรรมชาติ หรือในบางเคสที่มีหนังตาค่อนข้างเยอะ สามารถทำเทคนิคกรีดยาวร่วมกับการตัดหนังตาได้ จะทำให้ได้ชั้นตาที่ชัดและตาดูโตขึ้น


2.ชั้นตาหลบใน คือลักษณะตาที่มีชั้นตาอยู่แล้ว แต่มีไขมันบริเวณเปลือกตาเยอะ ทำให้บดบังชั้นตา สามารถแก้ไขด้วยเทคนิคกรีดยาวแผลเล็ก หรือ กรีดยาวตัดหนังตาได้ในเคสที่มีปัญหาหนังตาเยอะ ร่วมกับการกำจัดไขมันส่วนเกินบนเปลือกตาออกหรือจัดเรียงไขมันบนเปลือกตาใหม่ 3.ตาโหล เป็นลักษณะตาที่มีเบ้าตาลึก เห็นขอบกระดูกเบ้าตาใต้คิ้วชัด บางเคสอาจเกิดเป็นตาหลายชั้นได้ ทำให้ใบหน้าดูไม่สดใสและดูเหนื่อยล้า สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคกรีดยาวแผลเล็ก หรือ เทคนิคกรีดยาวร่วมกับตัดแต่งหนังตาได้ในเคสที่มีปัญหาหนังตาเยอะ และจำเป็นต้องมีการจัดเรียงไขมันบนเปลือกตาใหม่เพื่อลดความลึกของเบ้าตา ในบางเคสที่มีไขมันบนชั้นตาน้อย ไม่สามารถจัดเรียงไขมันใหม่ได้ อาจจำเป็นต้องใช้เทคนิคย้ายไขมันจากส่วนอื่นมาเติม นอกจากนี้เบ้าตาลึกอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ สามารถทำเทคนิคปรับกล้ามเนื้อตาร่วมด้วยได้ จะช่วยให้เบ้าตาลึกนั้นดีขึ้น ซึ่งแนะนำให้พบและปรึกษากับคุณหมอโดยตรง เพื่อที่จะได้ประเมินปัญหาและวิธีแก้ไขได้อย่างแม่นยำ 4.ชั้นตาไม่เท่ากัน สาเหตุของชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

  • เกิดจากโครงสร้างของประดูกเบ้าตาที่ไม่เท่ากัน หรือตำแหน่งคิ้วไม่เท่ากัน ทำให้ชั้นตาสองข้างแตกต่างกัน สามารถแก้ไขด้วยเทคนิคแผลเล็ก หรือ กรีดยาวร่วมกับตัดหนังตาได้ โดยคุณหมอจะออกแบบชั้นตาทั้งสองข้างให้เท่ากันมากที่สุด

  • เกิดจากหนังตาบริเวณเปลือกตาสองข้างไม่เท่ากัน สามารถทำได้ทั้งเทคนิคแผลเล็ก และ กรีดยาวร่วมกับการตัดหนังตา 

  • เกิดจากอายุที่มากขึ้น เกิดปัญหาหนังตาตก แต่ตกลงมาทับชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคกรีดยาวร่วมกับการตัดหนังตาส่วนเกินออก 

  • เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถลืมตาได้อย่างเต็มที่ กรณีนี้แนะนำให้ทำเทคนิคปรับกล้ามเนื้อตาร่วมด้วย จะช่วยให้การลืมตาและระดับการเปิดตาทั้งสองข้างเท่ากัน หากมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แต่ทำตาสองชั้นโดยไม่ปรับกล้ามเนื้อตาร่วมด้วย การลืมตาจะยังคงเดิม ตาปรือ หรือชั้นตาไม่เท่ากันได้

ทั้งนี้ แนะนำให้พบและปรึกษากับคุณหมอโดยตรง เพื่อที่จะได้ประเมินปัญหาและวิธีแก้ไขได้อย่างแม่นยำค่ะ5.หนังตาตก คือลักษณะชั้นตาที่มีหนังตาส่วนเกินตกลงมาทับชั้นตา หรือ ห้อยลงมาบริเวณหางตาทำให้หางตาตก เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคกรีดยาวร่วมกับตัดแต่งหนังตาส่วนเกิน หรือในบางเคสที่มีปัญหาหางตาตกมาก อาจทำเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้วร่วมด้วยได้ จะช่วยแก้ไขปัญหาหางตาตกและทำให้ตาสองชั้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น 6.ตาปรือ คือลักษณะชั้นตาที่เปลือกตาตกลงมาบดบังตาดำมากกว่าปกติ หรือมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถลืมตาได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการมองเห็น ต้องแก้ไขด้วยเทคนิคการปรับกล้ามเนื้อตา โดยปกติแล้วมักทำร่วมกับการผ่าตัดตาสองชั้น เพื่อให้การลืมตาสองข้างเท่ากัน ตาดูสดใสขึ้น การมองเห็นดีขึ้น หรือหากไม่ได้มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แต่ต้องการให้ตาโต เห็นตาดำมากขึ้น ก็สามารถทำด้วยเทคนิคนี้ได้เช่นกันค่ะหรือหากไม่ได้มีปัญหาตาตามที่กล่าวไปข้างต้น แต่เพียงต้องการชั้นตาที่สวยขึ้นหรือใหญ่มากขึ้นก็สามารถทำตาสองชั้นได้ค่ะ โดยคุณหมอจะเป็นผู้ออกแบบชั้นตาโดยคำนึงถึงความต้องการของคนไข้เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ การออกแบบชั้นตาจะขึ้นกับโครงสร้างรอบดวงตาของคนไข้ด้วยเพื่อให้ชั้นตาเข้ากับรูปหน้าของคนไข้มากที่สุด 


การทำตาสองชั้นให้ได้ชั้นตาที่สวย เป็นธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาตาที่มีได้ ควรผ่าตัดโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และควรให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและแม่นยำนะคะ  

ที่มา : Sky Clinic