โปรโมชั่น - Sky Clinic ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์
 

โปรโมชั่นเดือน กันยายน 2566

Sculptra ฟื้นฟูผิวเด็ก

35,000.00 บาท

Sculptra ฟื้นฟูผิวเด็ก

35,000.00 บาท

โปรฟิลเลอร์เกาหลี Yvoire เพียง cc ละ

9,900.00 บาท

โปรฟิลเลอร์เกาหลี Yvoire เพียง cc ละ

9,900.00 บาท

โปรหน้ายกด้วย Ultra Lift Hifu ไม่จำกัดช็อต

8,900.00 บาท

โปรหน้ายกด้วย Ultra Lift Hifu ไม่จำกัดช็อต

8,900.00 บาท

โปรหน้าตึง ด้วย Botox 1 บริเวณ เริ่มต้น

3,499.00 บาท

โปรหน้าตึง ด้วย Botox 1 บริเวณ เริ่มต้น

3,499.00 บาท

ใต้ตาฟูด้วยฟิลเลอร์ Restylane เริ่มต้น cc ละ

12,900.00 บาท

ใต้ตาฟูด้วยฟิลเลอร์ Restylane เริ่มต้น cc ละ

12,900.00 บาท

ผิวอิ่มน้ำ ฉ่ำวาว ด้วย Belotero Revive

11,000.00 บาท

ผิวอิ่มน้ำ ฉ่ำวาว ด้วย Belotero Revive

11,000.00 บาท

โปรโมชั่น ยกกระชับด้วย Ulthera ราคาเริ่มต้น

19,900.00 บาท

โปรโมชั่น ยกกระชับด้วย Ulthera ราคาเริ่มต้น

19,900.00 บาท