โปรโมชั่น - Sky Clinic ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์
 

โปรโมชั่นเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โปรโมชั่น Radiesse ฟื้นฟูผิวเด็ก

36,000.00 บาท

โปรโมชั่น Radiesse ฟื้นฟูผิวเด็ก

36,000.00 บาท

โปรฟิลเลอร์ Belotero เริ่มต้น cc ละ

11,900.00 บาท

โปรฟิลเลอร์ Belotero เริ่มต้น cc ละ

11,900.00 บาท

โบเมกา Allergan เหมาขวด 50 U

8,900.00 บาท

โบเมกา Allergan เหมาขวด 50 U

8,900.00 บาท

Sculptra ย้อนวัยผิวเด็ก

35,000.00 บาท

Sculptra ย้อนวัยผิวเด็ก

35,000.00 บาท

โปรฟิลเลอร์เกาหลี Yvoire เพียง cc ละ

9,900.00 บาท

โปรฟิลเลอร์เกาหลี Yvoire เพียง cc ละ

9,900.00 บาท

โปรหน้ายกด้วย Ultra Lift Hifu ไม่จำกัดช็อต

8,900.00 บาท

โปรหน้ายกด้วย Ultra Lift Hifu ไม่จำกัดช็อต

8,900.00 บาท

โปรหน้าตึง ด้วยโบนิว 1 บริเวณ เริ่มต้น

3,499.00 บาท

โปรหน้าตึง ด้วยโบนิว 1 บริเวณ เริ่มต้น

3,499.00 บาท

ใต้ตาฟูด้วยฟิลเลอร์ Restylane เริ่มต้น cc ละ

12,900.00 บาท

ใต้ตาฟูด้วยฟิลเลอร์ Restylane เริ่มต้น cc ละ

12,900.00 บาท

ผิวอิ่มน้ำ ฉ่ำวาว ด้วย Belotero Revive

11,000.00 บาท

ผิวอิ่มน้ำ ฉ่ำวาว ด้วย Belotero Revive

11,000.00 บาท

โปรโมชั่น ยกกระชับด้วย Ulthera ราคาเริ่มต้น

19,900.00 บาท

โปรโมชั่น ยกกระชับด้วย Ulthera ราคาเริ่มต้น

19,900.00 บาท