แพทย์ของเรา - Sky Clinic ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์
 

พญ.สกาย บูรพาเดชะ (หมอสกาย)

จักษุแพทย์

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.ชนมพร ณรงคนานุกูล (หมอจอย)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.กนกนาถ ระงับภัย (หมอเอ)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.วิสาร์กร วงษ์วิจิตสุข (หมอทราย)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.อลิษา ผลวงษ์ (หมอมายด์)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...