แพทย์ของเรา - Sky Clinic ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์
 

พญ.สกาย บูรพาเดชะ (หมอสกาย)

จักษุแพทย์

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.ชนมพร ณรงคนานุกูล (หมอจอย)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.อลิษา ผลวงษ์ (หมอมายด์)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.กัญญรัตน์ ลิขิตชีวาพร (หมอมิว)

จักษุแพทย์ ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.กรกนก แซ่เตียว (หมอกวาง)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...

พญ.มิ่งมุกดา ใจอิ่มศิล (หมอปู)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ทีมแพทย์หมอสกาย

ประวัติเพิ่มเติม...