กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Droopy eyelid (Ptosis) due to weakening of the muscles)
 

อัลบั้มที่เกี่ยวข้อง