เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty ) - Sky Clinic ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์
 

เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )

เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )

คือการผ่าตัดซึ่งจะปรับตาให้ยาวขึ้นจากภายนอก โดยใช้การพิจารณาความสั้นยาวของดวงตา แน่นอนว่าดวงตาจะโตขึ้นหากความยาวของตามากขึ้น ทำให้ตาดูสดใสได้มากขึ้น

สิ่งที่ควรรู้

การเปิดหางตานั้นทำให้ดูสดใสขึ้นด้วยวิธีการผ่าตัดอย่างง่ายได้ แต่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หลังการผ่าตัด อาจรู้สึกถึงความยาวของตาได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการทำ

แพทย์ทำการออกแบบบริเวณที่ทำการผ่าตัด หลังจากนั้นฉีดยาชาเฉพาะที่ ทำการกรีดหางตาให้ยาวขึ้น เพื่อให้ตายาวขึ้น

ตัวอย่าง ผลงานเปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )

เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )
เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )
เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )
เปิดหางตา ( Lateral Canthoplasty )