แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction) - Sky Clinic ทำตาสองชั้น หมอสกาย โดย จักษุแพทย์
 

ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)

ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)

การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เพมาะกับคนที่มีลักษณะตาปรือ ตาง่วงนอน โดยดูได้จากขอบตาด้านบนตกลงมาทับตาดำมากเกินไป โดยการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาสามารถรักษาเรื่องของตาปรือได้ โดยผลของการผ่าตัดจะทำให้ตาดูสดใสมากขึ้น โดยการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนิยมทำควบคู่กับการทำศัลยกรรมตาสองชั้น

วิธีนี้เหมาะกับใคร

กรณีจำเป็นต้องปรับรูปตาแบบกรีด

  • ตาดูง่วง
  • ลืมตาแล้วเกิดรอยย่นบนหน้าผาก
  • ตาสองข้างไม่เท่ากันชัดเจน
  • ตาดูตกจนเห็นได้ชัดเนื่องจากอายุเพิ่มขึ้น
  • ชั้นตาปิดตาดำอย่างชัดเจนแม้ในสภาพลืมตาปกติ

สิ่งที่ควรรู้

สำหรับคนที่มีปํญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอยู่เดิม แล้วผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้นโดยไม่รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาจทำให้มีปัญหาตาปรือมากขึ้น หรือ ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันได้

ขั้นตอนการทำ

แพทย์จะทำการออกแบบบริเวณที่ทำการเพื่อผ่าตัด หลังจากนั้นฉีดยาชาเฉพาะที่ เย็บมัดกล้ามเนื้อตาเพื่อให้ตาดูสดใสมากขึ้น

ตัวอย่าง ผลงานปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)

ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)
ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)
ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)
ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)